skip to Main Content

Ditt lokale forsikrings-selskap

Vi gjør Hadeland tryggere

Se fordelene her!

Vi gjør Hadeland tryggere!

Vi er tilstede i ditt nærmiljø, og er eid av kundene våre. Vi gjør Hadeland tryggere gjennom aktiv skadeforebygging hos den enkelte kunde, i samarbeid med brann- og redningstjenesten og gjennom Varigfondet.

Varigfondet Logo

Tildeling av midler fra Varigfondet

Grunnet situasjonen vi er med koronaviruset blir det en litt annerledes tildeling fra Varigfondet i år. Fra og med fredag 3. april publiserer vi nye gavemottakere hver dag i 13 dager på vår Facebookside. Vi håper at tildelingen kan være et lite lys i hverdagen for alle de frivillige som jobber i lag og foreninger rundt om på Hadeland, og…

Les mer

Har dere husket å søke Varigfondet om midler?

Vi minner om fristen 15. januar. Det nærmer seg fristen for å søke Varigfondet om midler. Varigfondet Hadeland støtter lag, organisasjoner og aktiviteter som er med på å gjøre Hadeland til et trygt og godt sted å bo, og å støtte tiltak som er med på å sikre gode oppvekstsvilkår for barn og unge. Et godt eksempel på dette er…

Les mer
Back To Top