skip to Main Content

Ditt lokale forsikrings-selskap

Vi gjør Hadeland tryggere

Se fordelene her!

Vi gjør Hadeland tryggere!

Vi er tilstede i ditt nærmiljø, og er eid av kundene våre. Vi gjør Hadeland tryggere gjennom aktiv skadeforebygging hos den enkelte kunde, i samarbeid med brann- og redningstjenesten og gjennom Varigfondet.

Brandbu Skolekorps

Brandbu Skolekorps har lange tradisjoner og er en samlingsplass for musikkinteresserte gutter og jenter. Når vi møter musikalsk leder Arne Bilden og hovedkorpset på øving tidlig i mars kan han fortelle at de nå er totalt 45 medlemmer i alderen 8 til 19 år. "Korps er helt spesielt ved at både gutter og jenter i et sånt aldersspenn møtes i…

Les mer

Til deg som er kunde i Varig Hadeland Forsikring

Kjære Kunde. Gjensidige sender for tiden ut SMS og e-post hvor de ber om din aksept til å flytte brannforsikringen du har hos oss i Varig Hadeland Forsikring. Dette er ikke noe du trenger å ta stilling til nå, du er akkurat like godt forsikret som før. Vi vil ta kontakt med deg i forkant av ditt hovedforfall (fornyelse). Du…

Les mer
Back To Top