skip to Main Content

Ditt lokale forsikrings-selskap

Vi gjør Hadeland tryggere

Se fordelene her!

Vi gjør Hadeland tryggere!

Vi er tilstede i ditt nærmiljø, og er eid av kundene våre. Vi gjør Hadeland tryggere gjennom aktiv skadeforebygging hos den enkelte kunde, i samarbeid med brann- og redningstjenesten og gjennom Varigfondet.

Til deg som er kunde i Varig Hadeland Forsikring

Kjære Kunde. Gjensidige sender for tiden ut SMS og e-post hvor de ber om din aksept til å flytte brannforsikringen du har hos oss i Varig Hadeland Forsikring. Dette er ikke noe du trenger å ta stilling til nå, du er akkurat like godt forsikret som før. Vi vil ta kontakt med deg i forkant av ditt hovedforfall (fornyelse). Du…

Les mer
Varigfondet Logo

Tildeling av midler fra Varigfondet

Grunnet situasjonen vi er med koronaviruset blir det en litt annerledes tildeling fra Varigfondet i år. Fra og med fredag 3. april publiserer vi nye gavemottakere hver dag i 13 dager på vår Facebookside. Vi håper at tildelingen kan være et lite lys i hverdagen for alle de frivillige som jobber i lag og foreninger rundt om på Hadeland, og…

Les mer
Back To Top