Skip to content

Innboforsikring

Innbo er alt du har i boligen din, som du kan ta med deg når du flytter.
For eksempel TV, klær, bilder, møbler og sykkel. 

Du har behov for innboforsikring uansett om du leier eller eier bolig for å få dekket skader på gjenstandene dine ved skade eller uhell.

Se for deg at TV-en faller i gulvet eller at barnet ditt har vært uheldig og vannet PC-en.  I samarbeid med Frende tilbyr vi innboforsikring som dekker både de vanlige og de litt rare uhellene. 

Vi tilpasser innboforsikringen etter ditt behov.

Kontakt oss

Du kan velge mellom innbo med uhellsdekning eller innbo med standard dekning. 
I tabellen under ser du hva som dekkes.

Innbo med uhellsdekning

Innbo med standarddekning

Brann
Inkluderer skade ved brann, lynnedslag, eksplosjon, sprenging, nedsoting eller annen elektrisk skade
Vann og rørskader
Inkluderer skade ved rørledningsbrudd, lekkasje og oversvømmelse
Tyveri
Tyveri fra hus/leilighet, bod eller uteområde
Naturskade
Skader som direkte skyldes naturulykker som følge av skred, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd
Ran og overfall
Skader og tap etter ran eller overfall
Oppholdsutgifter
Omkostninger og tapt husleieinntekt om du ikke kan bo i egen bolig etter skade
Veggedyr, kakerkakker og skjeggkre
Bekjempelse av veggedyr, kakerlakker og skjeggkre inntil 100 000 kr
Rettslig erstatningsansvar
Ansvar du pådrar deg for skade på annen person eller ting
Rettshjelp
Advokatbistand i en tvist knyttet til bolig eller leilighet, men ikke hytte
ID-tyveri
Forebygging, hjelp, håndtering og opprydding ved mistanke om identitetstyveri
Hjelp ved nettmisbruk
Forebyggende rådgivning og assistanse for å forsøke å fjerne personlig krenkende innhold fra internett og lukke falske profiler som er opprettet i sikredes navn
Uhellsforsikring
Med uhellsforsikring er du dekket hvis TV-en går i gulvet eller porselenet knuser - selv om du er skyld i det selv. Dekker uhellskader

Uhellsforsikring utenfor boligen
Skader og tap etter uhell i hele verden er dekket med inntil 30 000 kr

Skade ved flytting
Uhell som skjer når du flytter til annet bosted er dekket med inntil 100 000 kr

Alle kan være uheldige

Vår beste innboforsikring dekker skaden om TV-en faller i gulvet eller barna vanner PCen.

Forsikring mot ID-tyveri

De siste to årene har mer enn 150 000 nordmenn blitt frastjålet identiteten sin.

Hjelp ved nettmisbruk

Hjelp ved nettmisbruk er inkludert i innboforsikringen.

Ønsker du at vi kontakter deg? Skriv til oss her:

Ofte stilte spørsmål

Hvem kan kjøpe innboforsikring?
Eier av innboet, ektefelle, samboer eller registrert partner til eieren kan kjøpe innboforsikring. Du må ha norsk personnummer for å kjøpe innboforsikring.
Hvilken forsikringssum bør jeg velge på innbo?
Hos oss kan du velge ubegrenset dekning for innbo og løsøre. Dersom du har innbo for under en million kroner, kan du selv velge forsikringssum. Hva du setter den til avhenger av størrelsen på boligen din, hvor mange som bor der, hvor mye du eier og hvilken standard tingene har. Våre rådgivere hjelper deg å finne riktig forsikringssum.
Er uhell dekket på innboforsikring?
Uhell er inkludert om du har kjøpt uhellsdekning, men ikke på standard innboforsikring.
Er barn dekket gjennom foreldrene sin innboforsikring?
Ja, forsikringen gjelder for barn som bor hjemme eller som midlertidig bor hjemmefra på grunn av utdanning eller førstegangstjeneste, og ikke har meldt adresseendring i folkeregisteret. Hvis ungdommen bor på en hybel som blir skadet og det er behov for å flytte, er dette ikke dekket på foreldrenes innboforsikring. Det må kjøpes egen innboforsikring for hybelen for at dette skal være dekket.
Jeg skal flytte. Må jeg endre innboforsikringen min?
Ja, innboforsikringen er knyttet til adressen din. Hvis du skal flytte må du avslutte innboforsikringen din på den gamle adressen, og opprette en ny. Ta kontakt med oss på 61 32 72 50, så hjelper vi deg.
Jeg skal selv flytte innboet mitt til en ny adresse. Er dette dekket på innboforsikringen min?
Hvis du har kjøpt uhellsdekning på innboforsikringen din er du dekket med inntil 100 000 kroner når du flytter.
Dekkes skaden av hus- eller innboforsikringen?
Alle fastmonterte gjenstander regnes som bygningsdeler, og skade på disse må derfor meldes under hus/bygningsforsikringen. Øvrig innbo og løsøre omfattes av innboforsikringen.
Er sykkelen min dekket av innboforsikringen?
Sykkel og el-sykkel er dekket med 10 000 kroner på innboforsikringen ved tyveri i Norden. Du kan selv øke erstatningssummen for sykkel til 20 000, 35 000 eller 50 000 kroner. Denne dekningen gjelder på reiser i hele verden. Sykkeldekningen gjelder da for tyveri, men ikke hærverk og andre uforutsette skader.
Må jeg registrere sykkelen min i Solid sykkelregister?
Nei, men vi anbefaler at du gjør det. Hvis sykkelen din er registrert i Solid sykkelregister reduseres egenandelen ved tyveri med 2000 kroner.

Relaterte forsikringer

Reiseforsikring

Verdigjenstandforsikring

Husforsikring

Back To Top