skip to Main Content

Foto: BT Stokke

Vi gjør Hadeland tryggere!

Vi er tilstede i ditt nærmiljø, og er eid av kundene våre. Vi gjør Hadeland tryggere gjennom aktiv skadeforebygging hos den enkelte kunde, i samarbeid med brann- og redningstjenesten og gjennom Varigfondet.

Har Dere Husket å Søke Varigfondet Om Midler?

Har dere husket å søke Varigfondet om midler?

Vi minner om fristen 15. januar. Det nærmer seg fristen for å søke Varigfondet om midler. Varigfondet Hadeland støtter lag, organisasjoner og aktiviteter som er med på å gjøre Hadeland til et trygt og godt sted å bo, og å støtte tiltak som er med på å sikre gode oppvekstsvilkår for barn og unge. Et godt eksempel på dette er…

Les mer
Ny Styreleder I Varig Hadeland Forsikring

Ny styreleder i Varig Hadeland Forsikring

Jan Helge Ekeren fra Gran er ny styreleder i Varig Hadeland Forsikring. Vi ønsker han velkommen til oss og vil samtidig takke vår avtroppende styreleder Jostein Bjørge for den gode jobben han har gjort. Vi spurte Jan Helge om han kunne si litt om seg selv og hvilke tanker han har gjort seg om oppgavene som venter: Med forsikringserfaring begrenset…

Les mer
Nytt Navn  Og Enda Mer Lokal!

Nytt navn og enda mer lokal!

2018 var året vi endret navn. Det føltes uvant og ­skremmende til å begynne med. Navnet Hadeland ­Brannkasse har fulgt oss i svært mange år. Likeledes har ­Hadeland Gjensidige Brannkasse, eller kortversjonen ­Gjensidige Hadeland, vært vår profil og merkevare de siste årene. Grunnen er risiko for forveksling med vår samarbeidspartner Gjensidige, og at vi i den sammen­heng ikke blir oppfattet…

Les mer
Back To Top