skip to Main Content

Foto: BT Stokke

Vi gjør Hadeland tryggere!

Vi er tilstede i ditt nærmiljø, og er eid av kundene våre. Vi gjør Hadeland tryggere gjennom aktiv skadeforebygging hos den enkelte kunde, i samarbeid med brann- og redningstjenesten og gjennom Varigfondet.

Ny Styreleder I Varig Hadeland Forsikring

Ny styreleder i Varig Hadeland Forsikring

Jan Helge Ekeren fra Gran er ny styreleder i Varig Hadeland Forsikring. Vi ønsker han velkommen til oss og vil samtidig takke vår avtroppende styreleder Jostein Bjørge for den gode jobben han har gjort. Vi spurte Jan Helge om han kunne si litt om seg selv og hvilke tanker han har gjort seg om oppgavene som venter: Med forsikringserfaring begrenset…

Les mer
Nytt Navn  Og Enda Mer Lokal!

Nytt navn og enda mer lokal!

2018 var året vi endret navn. Det føltes uvant og ­skremmende til å begynne med. Navnet Hadeland ­Brannkasse har fulgt oss i svært mange år. Likeledes har ­Hadeland Gjensidige Brannkasse, eller kortversjonen ­Gjensidige Hadeland, vært vår profil og merkevare de siste årene. Grunnen er risiko for forveksling med vår samarbeidspartner Gjensidige, og at vi i den sammen­heng ikke blir oppfattet…

Les mer
Tildeling I Varigfondet

Tildeling i Varigfondet

7. mars var det igjen duket for tildeling i Varigfondet (tidligere Brannkassefondet), denne gangen på Hotell Hadeland. Vi får mange gode søknader og det er ingen enkel jobb å velge ut hvilke lag, foreninger og prosjekter som skal få midler. Men det er også veldig inspirerende å se hvor mange engasjerte og dyktige folk vi har på Hadeland. Felles for…

Les mer
Back To Top