skip to Main Content

Ditt lokale forsikrings-selskap

Vi gjør Hadeland tryggere

Se fordelene her!

Vi gjør Hadeland tryggere!

Vi er tilstede i ditt nærmiljø, og er eid av kundene våre. Vi gjør Hadeland tryggere gjennom aktiv skadeforebygging hos den enkelte kunde, i samarbeid med brann- og redningstjenesten og gjennom Varigfondet.

Grua Hopp

Nytt liv i hoppbakken på Grua takket være ildsjeler og engasjerte foreldre. Her er det muligheter for alle. Hoppsporten gir en mestringsfølelse som man nesten ikke finner noe annet sted, og det er ikke nødvendigvis de som er best i andre idretter som er best her. Det er veldig morsomt når man ser en 6-åring som sitter på bommen og…

Les mer

Brandbu Skolekorps

Brandbu Skolekorps har lange tradisjoner og er en samlingsplass for musikkinteresserte gutter og jenter. Når vi møter musikalsk leder Arne Bilden og hovedkorpset på øving tidlig i mars kan han fortelle at de nå er totalt 45 medlemmer i alderen 8 til 19 år. "Korps er helt spesielt ved at både gutter og jenter i et sånt aldersspenn møtes i…

Les mer
Back To Top