Skip to content

Husforsikring

Vi har forsikret hus på Hadeland i mer enn 166 år. 

I samarbeid med Frende gir vi deg og din familie økonomisk trygghet i tilfelle det skulle skje noe uforutsett.  

Med husforsikring i Varig Hadeland Forsikring får du tilskudd til skadeforebyggende tiltak.  

Har du lån på huset?

Da kan det være lurt å ha dødsfallsforsikring.

Her kan du lese om dødsfallsforsikring

Kontakt oss

Du kan velge mellom standard husforsikring og utvidet husforsikring.
I tabellen under ser du hva som dekkes.

Utvidet dekning

Standard dekning

Brann
Inkludert brann, nedsoting, lynnedslag og elektriske fenomener. Svimerker og gnistskader som ikke skyldes brann dekkes ikke
Vann og rørskader
Vann fra rørledning etter brudd, lekkasje eller oversvømmelse. Dekker også vanninntrenging fra terreng/grunn etter nedbør, snøsmelting eller kjøving
Innbrudd, tyveri og hærverk
Hvis noen bryter seg inn, stjeler eller gjør hærverk på huset ditt
Naturskade
Skade som skyldes skred, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd
Fullverdigaranti
Vi reparerer eller gjenoppbygger huset ditt. Vi gjør ikke fradrag for eventuell verdiøkning ved at gammel bygning/bygningsdel erstattes med ny
Skade på hageanlegg
Skade på hageanlegget ditt er forsikret. Utvendig basseng med tilknyttede ledninger regnes som hageanlegg, mens brygge og kai gjør det ikke. Naturskader på gjerde, flaggstand, gårdsplass og tilførselsveg i tilknytning til huset ditt er dekket
Tapte utleieinntekter
Husleieinntekter du går glipp av etter skade dekkes i normal reparasjonstid
Rettslig erstatningsansvar
Ansvar du pådrar deg for skade på annen person eller ting
Rettshjelp
Advokatbistand i en tvist
Skader etter rotter og mus
Skader på huset ditt på grunn av rotter og mus er inkludert i forsikringen
Vanninntrening gjennom tak
Følgeskader av vanninntrenging gjennom tak er dekket gjennom utvidet husforsikring

Vanninntrening gjennom gulv
Følgeskader av vanninntrenging gjennom utett vegg er dekket gjennom utvidet husforsikring

Vanninntrening fra utett bad
Følgeskader av vanninntrenging på andre rom gjennom utett bad er dekket gjennom utvidet husforsikring

Våtromsdekning
Skade på våtrom som følge av materialfeil, konstruksjonsfeil eller uriktig montasje er dekket når arbeidet er utført av godkjent/autorisert håndverker innenfor de siste 10 årene

Tining av utvendig ledning
Kostnader til tining av utvendige ledninger som er knyttet til huset ditt er dekket gjennom utvidet husforsikring

Råte- og skadedyrforsikring
Råte- og skadedyrsforsikring kan velges som tilvalg til våre husforsikringer

Tilvalg

Tilvalg

Utleie
Hvis du leier ut huset er skadeverk som er forårsaket av leietaker dekket, hvis det fremgår av forsikringsbeviset at huset er helt eller delvis utleid

Tilvalg

Tilvalg

Vi bygger nytt hus til deg

Boligbrann er fryktelig traumatisk. Vi hjelper deg hjem igjen.

Dekker tap under reparasjon

Hvis huset ditt blir skadet dekker vi dine økonomiske tap.

Best når du trenger det mest

Vår samarbeidspartner Frende er kåret til best på skadeoppgjør flere år på rad.

Råte og skadedyrforsikring

Får du ubudne gjester som rotter og mus er forsikring mot råte- og skadedyr god å ha. 

Ønsker du at vi kontakter deg? Skriv til oss:

Ofte stilte spørsmål

Hva betyr fullverdigaranti?
Fullverdigaranti vil si at du ikke får fradrag for alder og slitasje dersom huset blir totalskadet.
Hvilke typer skader regnes som hus- og hva regnes som innboskader?
Alt som er fastmontert i huset regnes som bygningsdeler og må meldes på husforsikringen. Alle løse gjenstander og øvrig innbo meldes på innboforsikringen.
Hva kan jeg gjøre for å få billigere husforsikring?
 • Høyere egenandel
 • Samle flere forsikringer
 • Når du har vært kunde i tre år får du automatisk fem prosent rabatt på dine skadeforsikringer. Vi kaller det lojalitetsbonus.
 • Som kunde i Varig Hadeland Forsikring får du tilskudd til skadeforebyggende tiltak. Noen av disse tiltakene gir også rabatt på forsikringen.
 • Har det betydning for forsikringen at jeg leier ut hele/deler av huset?
  Ja, hvis du leier ut er det viktig at du gir beskjed til oss slik at du får riktig forsikring.
  Har det betydning for forsikringen om jeg leier ut huset i korte perioder?
  Hvis du leier ut huset mindre enn èn måned i løpet av året trenger du ikke gi beskjed. Hvis du leier ut mer enn dette må du gi oss beskjed.

  Relaterte forsikringer

  Innboforsikring

  Hytteforsikring

  Livsforsikring

  Back To Top