Skip to content

Vi støtter lokalsamfunnet

Varig Hadeland Forsikring skal være en aktiv bidragsyter til lokalsamfunnet. Gjennom Varigfondet Hadeland støtter vi lag, organisasjoner og aktiviteter som bidrar til et trygt og godt lokalmiljø, og  tiltak som er med på å sikre gode oppvekstsvilkår for barn og unge

Nytt i år!

Nå kan lag og organisasjoner søke om utendørs kildesorteringssystem fra Varigfondet.

Kalender Ikon

Når kan jeg søke?

Søknadsperioden er fra 1. november til 15. januar hvert år.

Notatblokk Ikon

Hvordan søker jeg?

Alle søknader sendes til oss via vårt elektroniske søknadsskjema på denne siden.

Mennesker Ikon

Hvem kan søke?

Alle lag, organisasjoner og ildsjeler kan søke om støtte til prosjektet sitt. Prosjektet må ha startet maks et år før tildeling.

Gave Ikon

Hva kan jeg søke støtte til?

Du kan søke støtte til alle typer prosjekter som har til hensikt å utvikle lokalmiljøet til et enda bedre sted å bo, og til tiltak som er med på å sikre gode oppvekstsvilkår for barn og unge.

Du kan også søke om:

 • Hjertestarter inkludert kurs i hjerte- og lungeredning
 • Repetisjonskurs hjerte- og lungeredning
 • Varmeskap (også til tidligere tildelt hjertestarter)
 • Livbøye

Hva er søkekriteriene?

 • Prosjektene som får tildelt støtte skal være i tråd med verdiene våre, og ha fokus på trygghet og skadeforebyggende tiltak, i tillegg til lokal tilknytning.
 • Alle tilskudd skal profilere Varig Hadeland Forsikring på en god og solid måte.
 • Søknaden må være rettet mot konkrete prosjekter, ikke til løpende drift i laget eller foreningen.
 • Vi deler i utgangspunktet ikke ut midler til lønnet arbeid eller kommersiell drift.
 • Politiske organisasjoner kan ikke søke støtte.
 • Søknader som defineres som rene skadeforebyggende tiltak på boliger/private eiendommer behandles ikke. Dette er en del av selskapets øvrige skadeforebyggende virksomhet. Kontakt din rådgiver i Varig Hadeland Forsikring.
 • Midler utbetales etter fremlagt dokumentasjon, innen ett år etter tildeling. Hvis ikke blir midlene tilbakeført til fondet.
 • Søknader fra organisasjoner/lag og foreninger som er kunder i Varig Hadeland Forsikring vil ha fortrinnsrett ved ellers like forhold. Dette er allikevel ikke til hinder for at alle kan søke og motta gaver.

Hva skjer etter at jeg har søkt?

 • Du mottar bekreftelse på e-post.
 • Tildelingskomiteen vil vurdere alle søknader etter 15. januar, og lager en innstilling til styret vårt.
 • Alle som søker om støtte får svar på e-post innen utgangen av mars.
 • Før utbetalingen må de som får innvilget søknaden sende inn regnskap og kontonummer, i tillegg til dokumentasjon for realisering av prosjektet.
 • Utbetaling må skje innen ett år etter tildeling, hvis ikke blir midlene tilbakeført til fondet.

Du er hjertelig velkommen til å søke Varigfondet Hadeland!

Vi oppfordrer alle lag og organisasjoner om å søke støtte til sine prosjekter. Alle som søker om støtte får svar på e-post.

Lurer du på noe?
Ta kontakt med Anne Berit Stastad Svartaas på 468 05 184/988 10 990
eller send en e-post til varigfondet@varighadeland.no

Tidligere tildelte midler

Varigfondet logo

Tildeling fra Varigfondet 2024

Tildelingen fra Varigfondet ble gjennomført i påskeuka på Facebook. Her er listen over alle gavemottagerne: I tillegg ble det tildelt utendørs kildesorteringssystemer, repetisjonskurs i hjerte- og lungeredning og varmeskap til…

Les mer
Varigfondet logo

Tildeling fra Varigfondet 2023

Tildelingen fra Varigfondet ble gjennomført i påskeuka på Facebook. Her er listen over alle gavemottagerne: I tillegg ble det tildelt livbøyer og hjertestartere/varmeskap til hjertestartere:

Les mer
Varigfondet logo

Tildeling fra Varigfondet 2022

Tildelingen fra Varigfondet ble gjennomført i påskeuka på Facebook. Her er listen over alle gavemottagerne: I tillegg ble det tildelt livbøyer og hjertestartere/varmeskap til hjertestartere:

Les mer

Tildelingskomiteen

Tildelingskomiteen består av 5 medlemmer:

 • En leder og en nestleder som velges fra generalforsamlingen i Varig Hadeland Forsikring
 • To medlemmer som velges fra styret
 • Daglig leder i Varig Hadeland Forsikring

Hjertestarterkart

Vi har til nå bidratt med 70 hjertestartere som er plassert ut på Hadeland.

Back To Top