Skip to content

Om oss

Den første brannkassen ble etablert i 1816, og totalt var det 260 brannkasser over hele landet. Hadeland Brannkasse (nå Varig Hadeland Forsikring) ble etablert i 1855, er i dag Hadelands nest eldste bedrift, og har kontorer på Gran og på Lena.
De lokale brannkassene ble etablert av bønder og husmenn som et spleiselag (forsikring) for at de som ble rammet av brann skulle ha mulighet til å bygge opp igjen det de mistet i brannen.

De fleste av de lokale brannkassene har fusjonert til det vi i dag kjenner som Gjensidige Forsikring ASA. Brannkassa på Hadeland er en av 15 som har valgt å forbli selvstendige selskaper.  I 2018 byttet vi navn fra Hadeland Gjensidige Brannkasse til Varig Hadeland Forsikring. Dette gjorde vi blant annet for å synliggjøre at vi er et lokalt selskap eid og styrt av kundene våre.

Varig Hadeland Forsikring er medeiere i, og samarbeider med Frende Forsikring.

Din eierinnflytelse kan utøves ved å stemme frem de kundene du ønsker skal sitte i vår generalforsamling. Både styret og generalforsamlingen er valgt blant våre kunder. Vi er en aktiv skadeforebygger og samfunnsaktør. Gjennom Varigfondet og støtte til det lokale brannvesenet gir vi tilbake til lokalsamfunnet. Våre eiere, altså kundene er med på å gjøre dette mulig.

Vår strategi skiller seg fra de fleste andre aktører i markedet ved at vi ønsker å være tilstede og tett på kundene våre lokalt.

Venner Ikon

Vi er opptatt av

 • lokal tilstedeværelse
 • å yte god service
 • å ha god kunnskap om forsikring og om kunden
 • å drive god skadeforebygging
 • å bidra til et trygt lokalsamfunn
Target Ikon

Våre kjerneverdier

Vi skal være:

 • Skadeforebyggere
 • Pålitelige
 • Hjelpsomme
 • Kunnskapsrike
Preloader
 • 1855

  Gran-Brandbu ­Brannkasse ­etableres.

 • 1858

  Jevnaker-Lunner Brannkasse ble etablert

 • 1922

  Ble samarbeidspartner med Samtrygd

 • 1968

  Fusjon Jevnaker-Lunner Brannkasse og Gran-Brandbu Brannkasse

 • 1974

  Fusjon Samtrygd og ­Livsfor­sikringsselskapet Gjensidige

 • 1999

  Samarbeidsavtale med ­Sparebank NOR. Nytt navn blir Gjensidige NOR

 • 2005

  Samarbeidet med DNB-NOR avsluttes

 • 2007

  Gjensidige Bank ­gjenoppstod

 • 2018

  Hadeland Gjensidige Brankasse bytter navn til Varig Hadeland Forsikring

 • 2020

  Varig Hadeland Forsikring 165 år

Nedlastinger


Back To Top