Skip to content

Hvordan jobber vi med bærekraft?

Bærekraft er forankret i vår kjernevirksomhet. Siden vi ble stiftet i 1855 har vi jobbet aktivt med forebygging av skader.

Skadeforebygging er fortsatt en viktig del av vår virksomhet, samt en rekke andre tiltak for å bidra i dugnaden om et mer bærekraftig samfunn.

Hvorfor er skadeforebygging bærekraftig?

Dersom vi klarer å hindre at en skade skjer trengs det hverken reparasjon eller nye materialer. Vann- og brannskader blir ofte omfattende og krever store reparasjoner og mye spesialavfall. Skadeforebygging er derfor viktig både når det gjelder bærekraft og ikke minst for å gi trygghet til våre kunder.

Når skaden likevel inntreffer er vi og vår samarbeidspartner Frende opptatt av å redusere omfanget og bruke bærekraftige produkter i reparasjon og gjenoppbygging.

Her kan du lese mer om våre skadeforebyggende tiltak. 

Miljøfyrtårn

Vi i Varig Hadeland Forsikring er stolte av å være sterifisert Miljøfyrtårn.

Kildesortering er satsningsområde for Varigfondet

Varigfondets misjon er å gjøre bygda til et tryggere og bedre sted å bo og å bidra med tiltak som er med på å sikre gode oppvekstvilkår for barn og unge.

I årets tildeling fra Varigfondet kunne lag og foreninger søke om utendørs kildesorteringssystem, i tillegg til midler til prosjekter og aktiviteter.
Totalt ble det tildelt 21 kildesorteringssystemer til ulike steder rundt om på bygda.

Ønsker du å søke om utendørs kildesorteringssystem? Varigfondet åpner igjen for søknader 1. november.

FN's bærekraftsmål

Varig Hadeland Forsikring skal bidra i dugnaden om et mer bærekraftig samfunn. Vi har tatt for oss 3 av FN’s bærekraftsmål som vi mener er ekstra relevant for oss og som vi skal fortsette å arbeide med.

Hvorfor er dette målet relevant for oss, og hva har vi gjort?

 • Gjennom Varigfondet bidrar vi til lavterskeltilbud og fysisk aktivitet for alle aldre.
  Dette bidrar til bedre fysisk og psykisk helse.
 • Gjennom Varigfondet har vi plassert ut 76 hjertestartere og 33 livbøyer i våre markedsområder. Mottagerne har også fått tilbud om kurs i hjerte- og lungeredning.
 • Våre ansatte får tilskudd til fysisk aktivitet og tilbud om årlig bedriftshelsetjeneste.

Hvorfor er dette målet relevant for oss, og hva har vi gjort?

 • Vi er en kunnskapsarbeidsplass og har kontinuerlig fokus på utvikling og kompetanseheving hos våre ansatte.
 • Vi utvikler og utdanner forsikringsrådgivere som ikke nødvendigvis har relevant bakgrunn eller utdanning. Det viktigste for oss i en rekrutteringsprosess er personlige egenskaper og motivasjon.
 • Gjennom satsning og investeringer bidrar vi til økonomisk vekst.

Hvorfor er dette målet relevant for oss, og hva har vi gjort?

 • Gjennom aktiv skadeforebygging bidrar vi til reduserte utslipp.
 • Når skaden først skjer jobber vi med å redusere omfanget av skaden og bruke bærekraftige produkter i reparasjon og gjenoppbygging.
 • Vi bruker i stor grad digitale møteplasser istedenfor å reise når vi kan.
 • Vi har redusert bruk av papirdokumenter til et minimum.
 • Vi kildesorterer i egne lokaler.

Pilotprosjekt om bærekraftsrapportering

Varig Hadeland Forsikring er med i et bærekraftsprosjekt i regi av Hadelandshagen.

Prosjektet går over 3 år og har som formål å hjelpe lokale bedrifter å komme i gang med sitt bærekraftsarbeid.
Energi.AI er et av selskapene som er med på prosjektet, og i 2023 inngikk vi en avtale om å være med i et pilotprosjekt om klimaregnskap og bærekraftsrapportering.

Kort fortalt går det ut på at ved hjelp av kunstig intelligens og algoritmer kan lese regnskapet til selskapet og få ut en klimaregnskap og rapporter i andre enden.
På denne måten vil vi enklere kunne identifisere tiltak og gjøre forbedringer.

Back To Top