Skip to content

Hytteforsikring

Hytteforsikringen dekker små og store skader.

Hytter står ofte tomme store deler av året og er derfor utsatt for skader etter for eksempel uvær og innbrudd.

I samarbeid med Frende gir vi deg og din familie økonomisk trygghet i tilfelle det skulle skje noe uforutsett.

Med hytteforsikring i Varig Hadeland Forsikring får du tilskudd til skadeforebyggende tiltak. 

Har du lån på hytta?

Da kan det være lurt å ha dødsfallsforsikring.

Her kan du lese om dødsfallsforsikring

Kontakt oss

Du kan velge mellom utvidet dekning og standard dekning. 
I tabellen under ser du hva som dekkes.

Utvidet dekning

Standard dekning

Brann
Inkludert brann, nedsoting, lynnedslag og elektriske fenomener. Svimerker og gnistskader som ikke skyldes brann dekkes ikke
Vann og rørskader
Vann fra rørledning etter brudd, lekkasje eller oversvømmelse. Dekker også vanninntrengning fra terreng /grunn etter nedbør, snøsmelting eller kjøving
Innbrudd, tyveri og hærverk
Hvis noen bryter seg inn, stjeler eller gjør hærverk på hytta
Naturskade
Skade som skyldes skred, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd
Fullverdigaranti
Vi reparerer eller gjenoppbygger hytta. Vi gjør ikke fradrag for eventuell verdiøkning ved at gammel bygning eller bygningsdel erstattes med ny
Skade på hageanlegg
Skader på hageanlegget ditt er forsikret. Utvendig basseng med tilknyttede ledninger regnes som hageanlegg, mens brygge og kai ikke gjør det. Naturskader på gjerde, flaggstang, gårdsplass og tilførselsveg i tilknytning til hytten din er dekket
Tapte utleieinntekter
Husleieinntekter du går glipp av etter skade
Rettslig erstatningsansvar
Ansvar du pådrar deg for skade på en annen person eller ting
Rettshjelp
Advokatbistand i en tvist
Skader etter rotter og mus
Skader på hytta på grunn av rotter og mus er inkludert
Vanninntrening gjennom tak
Følgeskader av vanninntrengning gjennom tak er dekket gjennom utvidet hytteforsikring

Vanninntrening gjennom vegg
Følgeskader av vanninntrengning gjennom utet vegg er dekket gjennom utvidet hytteforsikring

Vanninntrening fra utett bad
Følgeskader av vanninntrenging på andre rom gjennom utett bad er dekket gjennom utvidet hytteforsikring

Våtromsdekning
Skade på våtrom som følge av materialfeil, konstruksjonsfeil eller uriktig montasje er dekket når arbeidet er utført av godkjent/autorisert håndverker innenfor de siste 10 årene

Tining av utvendig ledning
Kostnader til tining av utvendige ledninger som er knyttet til hytta er dekket gjennom utvidet hytteforsikring

Råte- og skadedyrforsikring
Råte- og skadedyrsforsikring kan velges som tilvalg til våre hytteforsikringer

Tilvalg

Tilvalg

Vi bygger ny hytte til deg

Dersom hytta går tapt i en brann hjelper vi deg hele veien til ny hytte står klar.

Dekker tap under reparasjon

Hvis hytta blir skadet dekker vi dine økonomiske tap

Best på skadeoppgjør

Vår samarbeidspartner Frende er kåret til best på skadeoppgjør flere år på rad.

Råte og skadedyrforsikring

Får du ubudne gjester som rotter og mus er forsikring mot råte- og skadedyr god å ha. 

Ønsker du at vi tar kontakt? Skriv til oss:

Ofte stilte spørsmål

Hva betyr fullverdigaranti?
Fullverdigaranti vil si at du ikke får fradrag for alder og slitasje dersom hytta blir totalskadet.
Hvilke typer skader regnes som hytte- og hva regnes som innboskader?
Alt som er fastmontert i hytta regnes som bygningsdeler og må meldes på hytteforsikringen. Alle løse gjenstander og øvrig innbo meldes på innboforsikringen.
Hva kan jeg gjøre for å få billigere hytteforsikring?
 • Samle flere forsikringer
 • Når du har vært kunde i tre år får du automatisk fem prosent rabatt på dine skadeforsikringer. Lojalitetsbonus kalles det.
 • Som kunde i Varig Hadeland Forsikring får du tilskudd til skadeforebyggende tiltak. Noen av disse tiltakene gir også rabatt på forsikringen.
 • Jeg leier ut hytta. Hvordan stiller forsikringen seg til det?
  Utleid hytte kan forsikres hvis:
 • Du leier ut på åremål til en leietaker.
 • Du leier ut en utleieenhet i korte perioder (inntil seks måneder i året).

 • Relaterte forsikringer

  Innboforsikring

  Husforsikring

  Båtforsikring

  Back To Top