skip to Main Content

Ditt lokale forsikrings-selskap

Vi gjør Hadeland tryggere

Se fordelene her!

Vi gjør Hadeland tryggere!

Vi er tilstede i ditt nærmiljø, og er eid av kundene våre. Vi gjør Hadeland tryggere gjennom aktiv skadeforebygging hos den enkelte kunde, i samarbeid med brann- og redningstjenesten og gjennom Varigfondet.

Varigfondet Utdeling

Tildeling i Varigfondet

7. mars var det igjen duket for tildeling i Varigfondet (tidligere Brannkassefondet), denne gangen på Hotell Hadeland. Vi får mange gode søknader og det er ingen enkel jobb å velge ut hvilke lag, foreninger og prosjekter som skal få midler. Men det er også veldig inspirerende å se hvor mange engasjerte og dyktige folk vi har på Hadeland. Felles for…

Les mer
Back To Top