skip to Main Content

Foto: BT Stokke

Vi gjør Hadeland tryggere!

Vi er tilstede i ditt nærmiljø, og er eid av kundene våre. Vi gjør Hadeland tryggere gjennom aktiv skadeforebygging hos den enkelte kunde, i samarbeid med brann- og redningstjenesten og gjennom Varigfondet.

Tildeling Av Midler Fra Varigfondet

Tildeling av midler fra Varigfondet

Grunnet situasjonen vi er med koronaviruset blir det en litt annerledes tildeling fra Varigfondet i år. Fra og med fredag 3. april publiserer vi nye gavemottakere hver dag i 13 dager på vår Facebookside. Vi håper at tildelingen kan være et lite lys i hverdagen for alle de frivillige som jobber i lag og foreninger rundt om på Hadeland, og…

Les mer
Har Dere Husket å Søke Varigfondet Om Midler?

Har dere husket å søke Varigfondet om midler?

Vi minner om fristen 15. januar. Det nærmer seg fristen for å søke Varigfondet om midler. Varigfondet Hadeland støtter lag, organisasjoner og aktiviteter som er med på å gjøre Hadeland til et trygt og godt sted å bo, og å støtte tiltak som er med på å sikre gode oppvekstsvilkår for barn og unge. Et godt eksempel på dette er…

Les mer
Ny Styreleder I Varig Hadeland Forsikring

Ny styreleder i Varig Hadeland Forsikring

Jan Helge Ekeren fra Gran er ny styreleder i Varig Hadeland Forsikring. Vi ønsker han velkommen til oss og vil samtidig takke vår avtroppende styreleder Jostein Bjørge for den gode jobben han har gjort. Vi spurte Jan Helge om han kunne si litt om seg selv og hvilke tanker han har gjort seg om oppgavene som venter: Med forsikringserfaring begrenset…

Les mer
Back To Top