Skip to content

Yrkesskade- og fritidsulykke

Med en forsikring som dekker både arbeidsulykke og yrkessykdom vil du være sikker på at dine ansatte alltid vil være godt ivaretatt hvis det skjer noe på jobb – eller i fritiden.  

En yrkesskadeforsikring i Frende vil være lik for deg som er selvstendig næringsdrivende. Du får dekket inntektstap, ménerstatning og erstatning til de etterlatte hvis det verste skulle skje at noen dør.  

Alle bedrifter er forskjellige og har ulike behov.  

Våre rådgivere vil hjelpe deg med å skreddersy en løsning som dekker ditt arbeidsgiveransvar. 

Kontakt oss

Yrkesskadeforsikring er lovpålagt. I tabellen under ser du hva som er dekket og hva du kan velge i tillegg til den lovpålagte dekningen.

Klokke Ikon

Fleksible løsninger

Vi skreddersyr og viser deg løsninger som dekker ditt ansvar som arbeidsgiver. Slik kan du være sikker på at dine folk alltid er godt dekket.

Viktig også for deg som jobber alene

Forsikringen er like god for deg som er selvstendig næringsdrivende. Den dekker menerstatning, inntektstap og erstatning til etterlatte.

Våre bedriftsrådgivere kjenner deg

Våre rådgivere kjenner din bedrift, har lokalkunnskap og hjelper deg der du er.

Ønsker du at vi kontakter deg? Skriv til oss her:

Ofte stilte spørsmål

Hva dekker yrkesskadeforsikringen?
Forsikringen dekker ansattes yrkesskade etter ulykke og ved sykdom.
Hvem er omfattet av yrkesskadeforsikringen?
Alle som du har et arbeidsgiveransvar for er omfattet av forsikringen. Ansvaret gjelder også i forbindelse med praksisplasser for skoleelever og lignende kortvarige ansettelsesforhold.
Er det nødvendig for selvstendig næringsdrivende å kjøpe yrkesskadeforsikring?
Ikke ifølge loven, men vi har en frivillig yrkesskadeforsikring for selvstendige næringsdrivende som vi anbefaler at du vurderer.
Dekker yrkesskadeforsikringen de ansatte på fritiden?
Den lovpålagte yrkesskadeforsikringen gjelder på arbeid og i arbeidstiden. Du kan utvide forsikringen til også å gjelde i fritiden til dine ansatte. En rekke ulike løsninger finnes for dekning i fritiden.
Må prisen for yrkes- og fritidsskadeforsikringen innberettes som lønn?
Hvis forsikringen du velger gjelder på fritiden skal prisen for denne innberettes som lønn. Dette vil fremgå av forsikringsbeviset som du får tilsendt.

Relaterte forsikringer

Helseforsikring Næringsliv

Reiseforsikring NL

Gruppelivsforsikring NL

Back To Top