Skip to content

Reiseforsikring for bedrift

Med Norges beste reiseforsikring i kofferten vil du være sikker på at dine ansatte er dekket fra de reiser hjemmefra og helt til de er tilbake.  

Med reiseforsikring i Frende får du en forsikring tilpasset dine behov. Du velger selv om dine ansatte skal være dekket på tjenestereise, eller også når de er på fritidsreise. Du kan også velge om forsikringen skal dekke de ansattes familie.  

Kontakt oss

I tabellen under ser du hva som dekkes av reiseforsikringen.

Reiseforsikring

Antall reisedager
Med Frendes reiseforsikring er dine ansatte dekket på reise i hele 75 dager - i hele verden

75 dager

Bagasje
Tap eller skade på all bagasje som er med dekkes.

Ubegrenset

Utgifter til lege og sykehus
Hvis den som er forsikret må til lege eller på sykehus er alle nødvendig kostnader dekket. Dekker også kriseterapi etter hjemkomst inntil 20 000 kroner per person

Ubegrenset

Kompensasjon for tapte feriedager
Den som er forsikret får kompensasjon for de dagene som mistes av ferien. Inntil 2000 kroner per dag

Ubegrenset

Hjemtransport
Vi får den som er forsikret hjem - alle nødvendige kostnader er dekket

Ubegrenset

Eneste medreisende blir syk
Merutgifter hvis den eneste medreisende blir syk dekkes med inntil 100 000 kroner/expand]

100 000 kroner

Tilkallelse
Hvis den som er forsikret blir alvorlig syk dekkes nødvendige reiseutgifter fra Norge for inntil to personer

Ubegrenset

Forsinket bagasje over fire timer
Utgifter til nødvendige klær og utstyr dekkes når bagasjen er forsinket med mer enn fire timer. Inntil 6000 kroner per person

6000 kroner

Overnatting ved forsinket avgang
Hvis transporten er så forsinket at den som er forsikret trenger overnatting, dekkes inntil 6000 kroner. Forsinkelsen må skyldes værforhold eller tekniske feil og dokumenteres skriftlig av transportør, reisearrangør eller trafikkselskap

6000 kroner

Tapt arrangement ved forsinkelse
Billetter til ett arrangement og en overnatting på hotell dekkes hvis transporten med rutefly, charterreise eller reise arrangert av turoperatør er forsinket med mer enn åtte timer

5000 kroner

Forsinket ankomst og videretransport
Ekstremvær, trafikkulykke eller tekniske feil på transportmiddel kan forsinke reisen. Da er dine ansatte dekket

Ubegrenset

Avbestilling
Reisen kan avbestilles hvis den som er forsikret blir alvorlig syk eller utsatt for en ulykke

Ubegrenset

Evakuering
Reisen hjem igjen er dekket hvis den som er forsikret blir evakuert på grunn av krig, terror, opprør, naturkatastrofe, epidemi/pandemi eller andre alvorlige uroligheter. Forsikrede er også dekket hvis Utenriksdepartementet gir ordre om evakuering

Ubegrenset

Reiseulykke død barn
Hvis et barn dør i en reiseulykke er forsikringssummen 150 000 kroner. Utgifter til sykehus, hjemtransport eller lignende dekkes ubegrenset

150 000 kroner

Reiseulykke død voksen
Hvis en voksen dør i en reiseulykke er forsikringssummen 500 000 kroner. Utgifter til sykehus, hjemtransport eller lignende dekkes ubegrenset

500 000 kroner

Reiseulykke invaliditet barn
Hvis et barn blir invalid i en reiseulykke er forsikringssummen 700 000 kroner. Utgifter til sykehus, hjemtransport eller lignende dekkes ubegrenset

700 000 kroner

Reiseulykke invaliditet voksen
Hvis en voksen blir invalid i en reiseulykke er forsikringssummen 500 000 kroner. Utgifter til sykehus, hjemtransport eller lignende dekkes ubegrenset

500 000 kroner

Reiseansvar
Erstatningsansvar den som er forsikret pådrar seg for skade på en annen person eller ting, når skaden skjer utenfor Norden. Inntil 15 millioner kroner

15 000 000 kroner

Rettshjelp
Advokatbistand i en tvist som oppstår på reise utenfor Norden

100 000 kroner

Target Ikon

Testvinner på reise

De siste ni årene har Frende sin reiseforsikring blitt kåret blant best i test. Nå har Norges beste reiseforsikring blitt enda bedre.

Venner Ikon

Du velger hva slags dekning du vil ha

Du kan velge om dine ansatte skal være forsikret på tjenestereiser eller også når de er på fritidsreiser. Du kan også velge å sikre ansattes familie.

Plaster Ikon

Gratis legetime

Blir du syk eller skadet i utlandet får du gratis legetime på mobilen. Forsikringen gjør at du slipper språkproblemer og ukjente venterom.

Covid-19 og reiseforsikring

Dersom du skal ut på reise er det viktig at du holder deg oppdatert på hva som er relevant i forhold til reiseforsikringen din.

Klikk her for å lese oppdatert informasjon om reiseforsikring og covid-19 på frende.no

Ønsker du at vi kontakter deg? Skriv til oss her:

Ofte stilte spørsmål

Gjelder reiseforsikringen som mitt firma har kjøpt også på feriereiser?
Dette velger du selv når du kjøper forsikringen. Hos Frende kan du velge en reiseforsikring som dekker dine ansatte på tre ulike måter:
 • Kun på tjenestereise
 • På tjeneste- og fritidsreise
 • På tjeneste- og fritidsreise for den ansatte med familie
 • Må jeg kjøpe reiseforsikring for alle ansatte i bedriften min?
  Nei. Hvis du ønsker det kan du kjøpe reiseforsikring for enkeltansatte.
  Må noe av prisen innberettes som lønn?
  Det kommer an på hvilken dekning du har. Hvis reiseforsikringen dekker mer enn kun tjenestereiser må et beløp innberettes som lønn. Dette kan du se på forsikringsbeviset ditt.
  Hvor lenge kan mine ansatte være på reise?
  De som er forsikret kan være på reise i inntil 75 dager. Hvis de reiser lenger enn 75 dager må de kjøpe utvidet reiseforsikring, også kalt fortsettelsesforsikring. Denne må bestilles og betales før avreise.
  Gjelder reiseforsikringen når mine ansatte leier bil i utlandet?
  Reiseforsikringen dekker egenandelen ved skade på leiebil, på reiser med minst én overnatting. Det må kjøpes egen bilforsikring hos utleieselskapet ved leie av bil.
  Hvor lenge er barn inkludert i reiseforsikringen?
  Barn er dekket til de fyller 21 år med Frende sin reiseforsikring, kalt reise familie. Også barnebarn og oldebarn er dekket når de reiser sammen med besteforeldre eller oldeforeldre som er forsikret i Frende.
  Jeg er syk og på reise, hva gjør jeg?
  Ta kontakt:
 • Er du i Norge, ring 55 15 36 00.
 • Er du i utlandet, ring +47 21 49 24 14.
 • Du kan også sende e-post til fga@no.falck.com
 • Alarmsentralen, Falck Global Assistance, er tilgjengelig når som helst, hele året.
  Gjelder reiseforsikringen min hvis det blir streik?
  Hvis det blir streik, skal transportøren gi deg full refusjon av billetten. Forsinkelser som skyldes streik, lockout eller annen form for arbeidskonflikt, personalmangel eller konkurs er ikke dekket på forsikringen.

  Relaterte forsikringer

  Yrkesskade- og fritidsulykke forsikring Næringsliv

  Gruppelivsforsikring NL

  Helseforsikring Næringsliv

  Back To Top