Skip to content

Størenslunden Park

Størenslunden er et sted som de fleste fra Hadeland har et forhold til. Takket være lokale pådrivere får Størenslunden seg nå et skikkelig løft.

Byggekomiteen Sønsteby og Backe foran det nye servicebygget

Størenslunden og området rundt er utrolig flott. Gjennom arbeidet som nå gjøres vil man kunne utnytte potensialet fullt ut. Dette er noe som mange vil få glede av i mange år fremover.
Det som tidligere var en liten, og litt sliten kiosk blir nå til et helt nytt og moderne servicebygg som står ferdig i løpet av våren. Totalprisen på servicebygget kommer på 5,8 millioner, og midlene de får fra Varigfondet i år blir brukt her. Når servicebygget er ferdig er det scenen som står for tur. De forteller at kommunen overtar driften når byggene står ferdig.

Vi møter to av ildsjelene bak prosjektet, styreleder Per Sønsteby og styremedlem Ole Edvard Backe som forteller oss om det som skjer  i Størenslunden.

Servicebygget vil bestå av kiosk, kjøkken, sitteplasser både ute og inne og 14 toaletter. Her er bruksmulighetene veldig mange. Man kan leie lokalet til konfirmasjoner, jubileer og andre arrangementer. I tillegg vil man for eksempel kunne ha utendørs konserter her og det er et samlingspunkt for mange både på 17. mai og ellers.

Vi er veldig glade for at lokale aktører, som Varig Hadeland Forsikring er med å finansiere prosjektet. Det er mange som er glade i Størenslunden og det nye anlegget vil kunne brukes av veldig mange i årene som kommer.

 

 

Ønsker du å støtte Størenslunden Park?
Det kan du gjøre via spleis.no, eller kjøpe et andelsbrev i Størenslunden Park, les mer her: Størenslunden Park

 

Back To Top