Skip to content

Vet du hva som dekkes av naturskadeordningen?

Vet du hva som dekkes av naturskadeordningen?

Hvis det ikke finnes et vanlig forsikringstilbud for det som er skadet, kan du søke statlig naturskadeerstatning. Skade på jordbruksareal, skogbruksareal, veier som ligger utenfor 5 dekar/mål fra bolighus/hytte, broer og betongkaier, er eksempler på slike arealer og objekter som kan dekkes av den statlige naturskadeordningen.
Retten til erstatningen faller bort hvis erstatningsgrunnlaget er under 20 000 kroner.

Dette  kan  dekkes av naturskadeordningen:

 • Skader på jordbruksareal
 • Skader på privat vei
 • Skader på privat bru, gjerde, kai/brygge i stein eller betong, og molo
 • Skader på skog som skyldes flom eller skred
 • Skader på frukttrær
 • Skader på arealer til industri
 • Skader på idrettsanlegg

Dette kan  ikke  dekkes av naturskadeordningen:

 • Indirekte skader/følgeskader, for eksempel skader eller tap som oppstår fordi en naturulykke ødelegger strømtilførselen, eller tap som følge av stans i driften
 • Stormskader på skog
 • Skader på eiendom eller ting som kan forsikres, som for eksempel boligtomt med areal under 5 dekar, drivhus, gapahuk, bærtunneller, bærnett.
 • Tap av avling
 • Skade på eiendom som tilhører stat, kommune eller fylkeskommune

Kilde: Landbruksdirektoratet

Les hele saken her

Back To Top