Skip to content

Unngå ubehagelige overraskelser

De store snømengdene som har kommet i det siste, med påfølgende regn kan utgjøre en betydelig trussel for hytter og hus hvis ikke takene blir måket. Hver vinter utgjør skader grunnet store snømengder på tak en betydelig del av sakene som meldes hos norske forsikringsselskaper.

Mye snø betyr økt risiko for skade på takkonstruksjoner ved at vekten av snømassene blir større en det takkonstruksjonen tåler.
Dette gjelder særlig hytter på fjellet hvor snømengdene er store, og tilsynet ikke skjer daglig. Man må huske på at selv om det regner i lavlandet, kommer ofte nedbøren som snø oppe på fjellet.

Redusert erstatning

Tak som får skade av snø dekkes vanligvis av forsikringen. Men i forsikringsavtalen er den som eier bygningen pålagt å fjerne snø jevnlig fra tak, vegger, verandaer og terrasser for å forebygge og begrense skader.
Dersom påbudet ikke overholdes kan dette medføre at erstatningen for skadene blir redusert.

Er du selv ikke i stand til å rydde unna snøen på grunn av helsen eller fordi bygningen ligger langt unna må du få andre til å gjøre jobben. Det er ditt ansvar som eier av bygningen å påse at det blir ryddet. Skaff deg informasjon om snøforholdene på stedet via lokalkjente eller værvarslingen. I mange hytteområder er det folk som tar på seg oppdrag med tilsyn og snørydding.

Egen bolig like viktig som hytta

Det er like viktig å måke snø av taket på egen bolig som på hytta. Spesielt hvis du bor i tettbebygde strøk.
Det mange ikke tenker over er at hvis snø og is sklir av taket og skader folk eller biler, er du som eier av bygningen ansvarlig for de skadene.

Eldre bygninger har ofte de svakeste takkonstruksjonene og tåler minst snø. Etter hvert har vi fått stadig høyere krav med hensyn til takets bæreevne.
En felle mange har gått i er der hvor takkonstruksjonen er konstruert ut i fra vekten av papptak, og hvor det senere monteres takstein. Da har man ”brukt opp” noe av den bærekraften som var ment til snø.

Back To Top