Skip to content

Møtebooker

Er du uredd, positiv og glad i mennesker ?

I forbindelse med vår satsing i området Gjøvik, Toten og Land ønsker vi å knytte til oss dyktige møtebookere for å bistå våre forsikringsrådgivere. Fortrinnsvis av privatkunder men også landbruk og bedrift.Vi ønsker deg som har stå-på-vilje og engasjement, som kan skape trygghet, gode relasjoner og være en god representant for Varig Hadeland Forsikring (VHF). Du må kunne bidra både i team og jobbe selvstendig.

RESULTATKRAV:

  • Avtale 10 kundemøter for videre oppfølging hver uke

FULLMAKTER: 

Fullmakt til å representere VHF i markedsaktiviteter etter at grunnopplæring er gitt.

EGENSKAPER: 

  • Utadvendt
  • Høflig
  • Ryddig
  • Målrettet

HOVEDARBEIDSOPPGAVER: 

  • Avtale 10 kundemøter for videre oppfølging hver uke.
  • Gjennomføre aktiviteter som stands, ringeøkter på dag/kveld og oppsøkende virksomhet i lokalmiljøet for å komme i kontakt med potensielle kunder.
  • Kunden skal ha kjennskap til hvilken prosess de takker ja til, og vite at rådgiver i VHF tar kontakt for å avtale møtetidspunkt.
  • Kundene skal fortrinnsvis komme fra kommunene Østre Toten, Vestre Toten, Gjøvik, Nordre Land, Søndre Land, Gran, Lunner, Jevnaker og Nittedal.

GENERELLE RETNINGSLINJER: 

I tillegg til denne stillingsbeskrivelsen gjelder de forskrifter og regler som til enhver gjelder for ansatte i VHF. Spesielt nevnes taushetsplikt, arbeidsreglement, sikkerhetsregler og etiske regler.

I tillegg stilles krav til adferd bl.a mht:

– kunnskap om hvilke krav som stilles
– forpliktelse til mål og midler
– beslutningsvillighet
– handlekraft
– kundefokus
– riktig første gang

ENDRINGER I STILLINGSBESKRIVELSEN: 

Selskapet er i kontinuerlig forandring/utvikling, og har etter informasjon og drøftinger rett til å endre oppgaver, organisasjons- og kontormessig plassering. Stillingsbeskrivelsen skal gjennomgås hvert år i forbindelse med medarbeidersamtalen. Ved vesentlige endringer skal det utarbeides ny stillingsbeskrivelse.

BETINGELSER:

Provisjon utbetales etter gjennomførte kundemøter (av rådgiver i VHF)
Garantilønn i 2 mnd. etter oppstart forutsatt min. 10 timers jobb/uke.
Våre kunder stoler på at vi holder det vi lover og du må være opptatt av kvalitet og kunne jobbe strukturert.

OM OSS:

Den første brannkassen ble etablert i 1816, og totalt var det 260 brannkasser over hele landet. Hadeland Brannkasse (nå Varig Hadeland Forsikring) ble etablert i 1855, er i dag Hadelands nest eldste bedrift, og har kontorer på Gran og på Lena.
De lokale brannkassene ble etablert av bønder og husmenn som et spleiselag (forsikring) for at de som ble rammet av brann skulle ha mulighet til å bygge opp igjen det de mistet i brannen.

I 2018 byttet vi navn fra Hadeland Brannkasse til Varig Hadeland Forsikring. Dette gjorde vi blant annet for å synliggjøre at vi er et lokalt selskap eid og styrt av kundene våre.

Varig Hadeland Forsikring er medeiere i, og samarbeider med Frende Forsikring og Brage Finans.

Back To Top