Skip to content

Totenåsens Venner

I 2021 ble Totenåsens Venner stiftet for å være et bindeledd mellom hytteforeninger, idrettslag, kommune og grunneier på Totenåsen. Deres primæroppgave er å skilte de blåmerkede stiene som strekker seg over ca. 300 kilometer.

 

Ola Brox er styreleder i Totenåsens Venner og kan fortelle om en ivrig dugnadsgjeng som stiller opp og bidrar for at turmulighetene skal være best mulig for de mange som benytter seg av området.

Det har vært et ønske fra kommunen å ha en forening å forholde seg til når det gjelder stiarbeidet på Totenåsen. Dermed sikrer vi også en ensartet skilting og merking av alle turstiene. Det har vært viktig for oss at alt arbeidet skal skje på dugnad, og at det ikke blir en kostnad for hytteforeningene og andre. Vi finansierer vårt arbeid via den støtten vi får.

I tillegg til å skilte stiene driver foreningen med sporing av stiene slik at blant annet turkartene i området blir enda bedre. De driver også med rydding av de blåmerkede stiene, lager gangbaner og bruer på våte steder og setter opp krakker og turkasser.

Det at Totenåsens Venner får 50.000 kroner fra Varigfondet betyr at vi kan fortsette arbeidet med å skilte stiene over Totenåsen – til glede for alle de som benytter seg av det flotte turområdet!

 

Ønsker du å støtte Totenåsens venner?
Da kan du bruke Vipps-nummer 817548

Back To Top