Skip to content

Ulykkesforsikring

Med ulykkesforsikring i Frende har du økonomisk trygghet dersom du blir utsatt for en ulykke. 

Forhåpentligvis får du aldri bruk for en ulykkesforsikring, men hvis du blir utsatt for en ulykke som gir varig skade kan den vise seg å være enormt viktig.  

Med ulykkesforsikring kan du velge mellom fire forskjellige dekninger. Disse er uavhengige av hverandre og du kan velge en eller flere av forsikringene. Her kan du også velge en forsikring mot faginvaliditet.  

Din rådgiver i Varig Hadeland Forsikring hjelper deg å finne en forsikring tilpasset deg og din livssituasjon.

Kontakt oss

Ulykkesforsikring tilpasset din livssituasjon

Klokke Ikon

Hjelp når som helst hele døgnet

Ring 55 15 36 00 for øyeblikkelig hjelp.

Dekning for varige skader

En ulykke kommer brått på og kan ramme hvem som helst. Forsikring gir deg økonomisk trygghet hvis uhellet skulle være ute.

Best på skadeoppgjør

Frende er kåret til best på skadeoppgjør tre år på rad.

Ønsker du at vi kontakter deg? Skriv til oss:

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor trenger jeg ulykkesforsikring, jeg har jo ulykkesdekning på min reiseforsikring?
Ulykkesforsikringen gjelder over hele verden, hele tiden. Dekningen du har gjennom reiseforsikringen din gjelder ikke når du er hjemme. Gjennom ulykkesforsikringen kan du selv velge sum. Dekningen gjennom reise har begrensninger med tanke på sum. Hvis du både har reiseforsikring og ulykkesforsikring får du utbetaling på begge hvis ulykken skjer utenfor hjemmet.
Hvis jeg havner i en bilulykke som fører til invaliditet, får jeg da utbetalt ulykkesforsikring i tillegg til ulykkesdekning på bil og reise?
Ja, du får utbetalt ulykkesforsikring på alle disse forsikringene ved en slik hendelse.
Hvordan fungerer ulykkesforsikring for barn under 16 år? For barn under 16 år gjelder fritidsdekningen hele døgnet.
For barn under 16 år er maksimal forsikringssum ved død 250 000 kroner.

Relaterte forsikringer

Uføreforsikring

Kritisk sykdom

Livsforsikring

Back To Top