Skip to content

Sensorteknologi – et effektivt skadeforebyggende tiltak

Ring elektriker istedenfor brannvesenet

 

Med sensorer i sikringsskapene får du beskjed om unormale temperaturendringer, slik at man kan avdekke og rette feil i elektrisk anlegg før de fører til brann. Sensorene overvåker anleggene kontinuerlig og varsler til mobiltelefonen din.  

Nær 7 av 10 branner i landbruket skyldes feil på elektrisk anlegg/utstyr. Sensorteknologi er derfor et svært relevant skadeforebyggende tiltak. 

Du får 10 % rabatt – og ingen egenandel ved brann 

Kunder med fungerende sensorteknologi i samtlige sikringsskap på gården vil ha fritak for egenandel ved brannskader. 

Rabatten på brannforsikringen er 10 %. Besparelsen på forsikringen tilsier at man har finansiert investeringen i løpet av 2-4 år avhengig av anleggets størrelse. 

Godkjente installatører og priseksempler:

Elotec

El-watch

 

Les mer om krav og retningslinjer her

Back To Top