Skip to content

Nytt navn og enda mer lokal!

2018 var året vi endret navn. Det føltes uvant og ­skremmende til å begynne med. Navnet Hadeland ­Brannkasse har fulgt oss i svært mange år. Likeledes har ­Hadeland Gjensidige Brannkasse, eller kortversjonen ­Gjensidige Hadeland, vært vår profil og merkevare de siste årene.

Grunnen er risiko for forveksling med vår samarbeidspartner Gjensidige, og at vi i den sammen­heng ikke blir oppfattet som det lokale og kunde­eide selskapet vi er. Sammen med 13 andre brannkasser i Norge har vi ­endret navn, og skapt en allianse hvor lokalt eierskap, nærhet til kunde, aktiv skade­forebygging og tette relasjoner er prioritert. Dette er, slik bransjen oppfattes i dag, en litt annerledes strategi enn hos de fleste av våre konkurrenter, som satser mest på digitale løsninger og sentraliserte tjenester.

Vår strategi er også annerledes, da vi i første ­omgang ønsker å skape lønnsomhet gjennom aktiv skadeforebygging og lite skader, i stedet for å kutte ned til et minimum i bemanning og kontor. Vi tror at en kunde som opplever god service og har lite skader er en god og lojal kunde over tid. For å lykkes med denne strategien må vår kompetanse være på topp. Jeg tør påstå at våre rådgivere gjennom lang erfaring og høyt engasjement, er blant de beste i bransjen.

Resultatet i 2018

Resultatet i 2018 ble på beskjedne 4 mill. sett opp mot 2017-resultatet på 27 mill. Vårt resultat vil ha store svingninger fra år til år da kapitalforvaltningen er en viktig del av virksomheten, og finans­markedene ofte har store svingninger. Oslo Børs hadde negativ avkastning i 2018. Vår forsikringsportefølje på Hadeland er liten i norsk eller internasjonal målestokk og store enkeltskader vil slå kraftig inn i resultatet. I 2018 fikk vi vår histories største skade med gårdsbrann i Lunner. Uten en reassuranseavtale ville årets resultat derfor blitt negativt.

Til tross for lavere resultat i 2018 enn hva vi hadde forventet, ble kundeutbyttet omtrent på samme nivå som for 2017. Grunnen til dette er at vi har satt av tidligere års resultat i et utbyttefond som nå ble trukket for deler av utbyttebeløpet. På denne måten vil våre eiere/kunder lettere få utbytte også i år med lavere resultat. Fra 2017-resultatet ble det i tillegg satt av et ekstraordinært kundeutbytte på 3 mill. Dette kundeutbyttet ble øremerket skadeforebygging, og våre eiere har i løpet av høsten 2018 hentet ut store mengder brannslukkere, røykvarslere, brannstiger osv. Denne skade­forebyggende kampanjen ble en stor suksess, hvor svært mange fikk økt sin trygghet hjemme, og vi fikk samtidig snakket med svært mange av våre kunder og eiere. Mange kunder lærte også at de var eiere i Varig Hadeland Forsikring gjennom denne kampanjen.

Varigfondet

I tillegg til at selskapet har skiftet navn, har Brannkassefondet fått det nye navnet Varigfondet. Varig­fondet eies av selskapet, og pengene som deles ut kommer fra 164 års kapitalforvaltning. ­Varigfondet bidrar godt til å sette et varig fot­avtrykk.

Skadeforebygging er en viktig del av ­selskapets virksomhet og understøttes av Varigfondet. Vi har også en visjon som er talende her;

«Vi gjør Hadeland tryggere!»

Back To Top