Skip to content

Leasing

Leasing er en enkel og fleksibel form for finansiering, og et godt alternativ til lån.

Med leasing gjennom vår samarbeidspartner Brage Finans kan din bedrift disponere ressursene enda smartere.

M2 (15)


Fordeler med leasing

Leasing frigjør kapital, det er ingen forskuttering av merverdiavgift og det forenkler regnskapsføring. Ved leasing får man inntil 100% finansiering.

Hva er leasing?

Leasing betyr at vi kjøper og eier det utstyret du trenger, og leier det til deg mot en avtalt månedsleie over et avtalt tidsrom. Normalt varer en leasingperiode fra tre til syv år. Du har full bruksrett til objektet i leasingperioden.

Hva kan leases?

De fleste driftsmidler kan finansieres gjennom leasing. Objektet må kunne identifiseres som en egen enhet og kunne avskrives. Eksempler på objekter som kan leases er anleggsmaskiner, jordbruksmaskiner, varebiler eller lastebiler.

Kontakt oss

Inger

Inger Knoph Tingelstad

Landbruksassurandør

959 94 716

Knut Magnus Lund

Senior kunderådgiver landbruk

917 53 009

Atle Grov

Kunderådgiver landbruk

957 82 210

Caroline Henriksen

Kunderådgiver landbruk

478 40 135

Ønsker du at vi kontakter deg? Skriv til oss her:

Back To Top