Skip to content

Landbruksforsikring

Varig Hadeland Forsikring er aktive skadeforebyggere i landbruket gjennom direkte tilskuddsordninger, skadeforebyggende samlinger med landbruket og i samarbeid med lokalt brannvesen.

Vårt arbeid for å sikre bonden og gården har vært viktig for oss i 165 år og en prioritert oppgave også i fremtiden.

I samarbeid med Frende kan vi tilby deg forsikringene du trenger til landbruket.  Du kan forsikre alt fra bygninger og maskiner til dyr og andre produksjoner.

Våre rådgivere innen landbruksforsikring har lang erfaring og god lokalkunnskap. Vi tilpasser forsikringer etter dine behov.

Våre landbruksrådgivere hjelper deg

Våre landbruksrådgivere kjenner landbruket godt og har lang erfaring.

Som bonde driver du en bedrift samtidig som du er privatperson og det kan være vanskelig å vite hva du trenger av forsikringer.

Sammen finner vi hva som er riktig løsning for akkurat deg.

Kontakt våre landbruksrådgivere

Dette kan du forsikre

Dyr

Ku
Sau
Gris
Andre husdyr

Ting

Arbeidsmaskin
Landbruksbygg
Driftsløsøre (for eksempel maskiner og avlinger)

Mennesker

Ulykke
Yrkesskade

Back To Top