Skip to content

Kjenner du historien om brannsprøytehusene på Hadeland?

Da Hadeland Brannkasse (i dag Varig Hadeland Forsikring) ble etablert som forsikringsselskap i 1855  ble det mulig å forsikre seg mot «ildebrand».
På denne tiden fantes det ikke brannvesen. Brannkassa etablerte derfor egne brannsprøytehus rundt om på bygda. I disse husene var det plassert vannpumper til bruk ved slukking utover bøtter og trekar som folk hadde hjemme. Pumpene var tilgjengelig for alle og det eneste slukkemiddelet som fantes. Gjennom 1800-tallet ble det bygget slike hus over hele Hadeland. 

Etter hvert ble disse sprøytene motorisert før Brannkassa gikk til innkjøp av brannbiler og bygget brannstasjoner. På denne måten etablerte Hadeland Brannkasse det som i dag er brannvesenet på Hadeland. I dag driver kommunene brann – og redningstjenesten på Hadeland og Varig Hadeland Forsikring er fortsatt en nær samarbeidspartner. I praksis betyr det at forsikringsselskapet støtter kommunene ved innkjøp av utstyr samt at det samarbeides om skadeforebyggende aktiviteter.  

I samarbeid med Jevnaker Historielag er det nå satt opp et brannsprøytehus til utstilling ved Brørbytoppen på Jevnaker.

Tusen takk til ildsjelene som har stått på for å få det til!

 

Back To Top