Skip to content

Har du satt deg inn i de nye reglene for pensjon?

Enten du er arbeidsgiver, arbeidstaker eller begge deler, er det lurt å sette seg inn i de nye reglene. I 2022 innfører Stortinget nye regler om innskuddspensjon.
Kort fortalt går reglene ut på at innskuddet fra arbeidsgiver skal gjelde fra første tjente krone.

Endringen vil gjøre at flere får pensjon og at innskuddet for mange arbeidstakere øker, særlig ansatte i deltidsstillinger og arbeidstakere under 20 år vil merke endringen.

Arbeidsgivere har frist frem til 30. juni i år på å tilpasse seg ordningen.

Hva innebærer endringen i praksis?

  • Arbeidstakere vil nå få pensjon fra første krone. Tidligere var kravet pensjon av inntekt over 1 G (ca. 106.000 kr).
  • Nedre aldersgrense for pensjonssparing omfatter nå alle arbeidstakere som har fylt 13 år, tidligere var grensen 20 år.
  • Minste sparesats på 2% av lønn opprettholdes.
  • Det er ikke lenger egne unntaksregler for sesongarbeidere.
  • Kravet om minimum 20% stilling for rett på medlemskap i ordningen blir opphevet.

Noen eksempler på endringen for ansatte i privat sektor (offentlig sektor har allerede avtale om pensjon fra første krone):

Ansatt, under 20 år, 100% stilling, årslønn 400.000 kr, 2% pensjonssparing:

Gammel ordning:             0 kr i årlig innskudd
Ny ordning:                          8000 kr i årlig innskudd

Ansatt, over 20 år, 100% stilling, årslønn 600.000 kr, 2% pensjonssparing:

Gammel ordning:             10.062 kr
Ny ordning:                           12.000 kr

Ansatt, over 20 år, 100% stilling, årslønn 500.000 kr, 7% pensjonssparing:

Gammel ordning:              28.218 kr
Ny ordning:                           35.000 kr

Har din bedrift pensjon i Varig Hadeland Forsikring? Vi kontakter alle bedriftskunder med pensjon hos oss før 30. juni i forbindelse med dette.

Back To Top