Skip to content

Firmabilforsikring

Med firmabilforsikring i Frende har du gode vilkår, Norges beste bonusopptjening og leiebil i hele reparasjonstiden. Skal du forsikre flere firmabiler kan du få fast prisordning og fri kjørelengde.  

Vi tilpasser firmabilforsikringen etter ditt behov. Kanskje du har behov for kun lovpålagt ansvarsforsikring. Eller ønsker du den beste kaskoforsikringen med leiebil?  

Vi skreddersyr en løsning for deg og ditt behov.  

Kontakt oss

Du kan velge mellom kasko, delkasko og ansvarsforsikring. 
I tabellen under ser du hva som dekkes.

Kasko

Delkasko

Ansvar

Ansvar
Skade på andre personer, kjøretøy, bygninger og gjenstander
Rettshjelp
Advokatbistand i en tvist
Fører- og passasjerulykke
Erstatning ved død eller varig medisinsk invaliditet etter skade eller ulykke
Brann
Skade på bilen ved brann, eksplosjon eller lynnedslag

Tyveri
Tyveri eller forsøk på tyveri av bilen din. Gjelder også skde på bil ved tyveri eller innbrudd

Glassruter
Skade på bilens glassruter, inkludert glasstak

Redning
Hjemtransport av fører og passasjerer, frakt av bil og tilhenger til nærmeste verksted, eller reparasjon på stedet. Du får også hjelp hjemme hvis bilen ikke starter

Fastmontert tilbehør
Alt (lovlig) utstyr som ikke fulgte med bilen fra fabrikk er dekket med inntil 20.000 kr

Bagasje
Tyveri av bagasje eller annet du har liggende i bilen dekkes inntil 10.000 kr

Skade på din bil
Hærverk, velt, utforkjøring, kollisjon eller annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning

Leiebil
Leiebil i klasse C når bilen er på verksted etter erstatningsmessig skade. Leiebil dekkes i normal reparasjonstid. Dersom bilen blir kondemnert dekkes leiebil inntil du har skaffet ny bil, inntil 31 dager

Tilvalg

Bilavbrudd
Bedriften får et daglig beløp mens bilen repareres

Tilvalg

Maskinskade
Mekanisk eller elektronisk skade på motor eller girkasse. Gjelder til bilen er åtte år fra første gangs registrering

Tilvalg

Godsansvar
Dekker skade eller tap av gods ved lasting, kjøring, lossing eller forsinket levering. Ekstrautgifter til videretransport er også dekket. Utbetaling på denne dekningen fører ikke til bonustap

Tilvalg

Begrenset identifikasjon
Gir erstatning selv om den ansvarlige for firmabilen er skyld i skaden når: skaden er voldt forsettelig eller grovt uaktsomt, under påvirkning av berusende eller bedøvende middel, når bruksbegrensninger i avtalen ikke er overholdt eller når det er brudd på sikkerhetsforsikrifter

Tilvalg

Leasing
Dekker eventuelt tap som påføres et leasingselskap etter skade på leaset bil

Tilvalg

Panthaver
Dekker eventuelt tap som påføres en panthaver etter skade på den pantsatte bilen

Tilvalg

Underslag
Omfatter tap av utleid/utlånt motorvogn som ikke er kommet til rette innen tre måneder

Tilvalg

Klokke Ikon

Norges raskeste bonusopptjening

Med forsikring fra Frende har du Norges raskeste bonusopptjening.

Garantert leiebil i hele reparasjonstiden

Klarer du deg uten leiebil får du 800 kroner per dag ved kaskoskade.

Egen avtale for fimabilpark

Dersom du har mange firmabiler kan du ta kontakt med oss for en prat om fast prisordning og fri kjørelengde.

Ønsker du at vi kontakter deg? Skriv til oss her:

Ofte stilte spørsmål

Hva kan forsikres som firmabil?
Norskregistrerte person- og varebiler under fem tonn som er registrert på et foretak kan forsikres som firmabil.
Hvilken forsikringsdekning bør jeg velge til firmabilen?
Dette avhenger av bilens alder, tilstand og verdi. Hos Frende kan du velge mellom fire ulike dekninger, og tilleggsdekninger under disse. Hovedtrekkene i de fire er:
 • Ansvarsforsikring: Dette er minimumsdekningen og denne er lovpålagt på alle biler.
 • Delkasko: Dekker skader etter brann og tyveri, samt skader på bilens glassruter. Veihjelp er inkludert.
 • Kasko uten leiebil: Dekker tap og skade på bil etter kollisjon, utforkjøring, velt, hærverk eller annen tilfeldig ytre påvirkning. I tillegg omfattes også alt som er dekket på delkasko.
 • Kasko med leiebil: Samme dekning som kasko, men inkluderer utgifter til leiebil så lenge bilen din er på verksted.
 • Gir leiebildekning tilsvarende bil som jeg har?
  Forsikringen dekker leiebilutgifter til bil i leiebilklasse C i normal reparasjonstid. Hvis du klarer deg uten bil når din er på verksted kan du i stedet få 500 kroner dagen i inntil 31 dager.
  Er det mulig å kjøpe en forsikring som dekker meg ved motorhavari?
  Ja. Du kan kjøpe tilleggsdekning for maskinskade hvis:
 • Bilen din ikke er eldre enn seks år og ikke har hatt maskinskade tidligere
 • Du kan kjøpe tilleggsdekning for maskinskade på bil eldre enn seks år hvis forsikringen blir overført fra annet forsikringsselskap hvor du har denne dekningen fra før, forutsatt at den ikke har hatt maskinskade tidligere
 • Forsikringen gjelder til kjøretøyet er åtte år gammel, regnet fra bilens førstegangsregistrering.
 • Forsikringen dekker kostnader til reparasjon av plutselig og uforutsett mekanisk eller elektronisk skade i motor, girkasse og kraftoverføring som hindrer fortsatt fremdrift av bilen.
  Hva skjer hvis årlig kjørelengde er overskredet når en skade skjer?
  For å kunne få full erstatning kan ikke årlig kjørelengde være overskredet. Hvis du har kjørt lenger enn avtalt kjørelengde, vil dette redusere erstatningen. Husk derfor å melde fra til oss hvis du vil endre kjørelengden.
  Hva skjer ved skade hvis føreren er under 23 år og dette ikke fremgår av forsikringen?
  Det er en tilleggsegenandel på 12 000 kroner ved kaskoskade, hvis bilen ble kjørt av en person under 23 år da skaden oppstod. Foruten tillegget gjelder forsikringen fullt ut selv om føreren er under 23 år.
  Når kan jeg avslutte bilforsikringen?
 • Du kan avslutte den dersom du bytter forsikringsselskap. Ved bytting ordner ditt nye forsikringsselskap oppsigelse av gammel forsikring
 • Dersom bilen er solgt, avregistrert eller vraket vil bilforsikringen automatisk bli avsluttet når dette er registrert hos Statens vegvesen. Vi sender deg en SMS/e-post når vi har avsluttet forsikringen din. Dersom du ikke har fått en slik beskjed innen tre dager etter endring hos Statens vegvesen må du ta kontakt med oss.
 • Hva er egenandelen ved skade på glassrute og veihjelp?
 • Skifte av glassrute: 2500 kroner
 • Reparasjon av glassrute: ingen egenandel
 • Veihjelp: 500 kroner
 • Bilen skal brukes til øvelseskjøring. Må jeg endre firmabilforsikringen?
  Nei, bilen kan brukes til øvelseskjøring uten endringer på firmabilforsikring. Egenandelen øker ikke hvis ledsageren er over 25 år.
  Vil alle skader føre til bonustap?
  Nei, skader som ikke fører til bonustap er:
 • Tyveriskade
 • Brannskade
 • Glassruteskade
 • Veihjelp
 • Kollisjon med dyr
 • Naturskade (for eksempel et tre som knekker i en storm og skader bilen)
 • Ved første skade med toppbonus (75 prosent i mer enn tre år) reduseres ikke bonus, men forsikringen fornyes på 75 prosent bonus, 1. opptjeningsår.
 • Ved annen skade som medfører utbetaling reduseres bonus.
  Jeg skal kjøre bil i utlandet. Hvilke forberedelser trengs?
  Hvis du skal kjøre utenfor de nordiske landene, bør du ha med et såkalt grønt kort. Vi anbefaler deg også å ha med grønt kort til land i Sør-Europa, selv om det ikke er påkrevd. Ta kontakt med oss i god tid før avreise hvis du har behov for grønt kort.

  Relaterte forsikringer

  Lastebilforsikring Næringsliv

  Arbeidsmaskinforsikring Næringsliv

  Bedriftsforsikring Næringsliv

  Back To Top