skip to Main Content

Om oss

Den første brannkassen ble etablert i 1816, og totalt var det 260 brannkasser over hele landet. Hadeland Brannkasse etablert i 1855 ble og er i dag Hadelands nest eldste bedrift. De lokale brannkassene ble etablert av bønder og husmenn som et spleiselag (forsikring) for at de som ble rammet av brann skulle ha mulighet til å bygge opp igjen det de mistet i brannen.

De fleste av de lokale brannkassene har fusjonert til det vi i dag kjenner som Gjensidige Forsikring ASA. Brannkassa på Hadeland er en av 15 som har valgt å forbli selvstendige selskaper. Det gode samarbeidet med Gjensidige Forsikring ASA fortsetter som før. I 2018 byttet vi navn fra Hadeland Gjensidige Brannkasse til Varig Hadeland Forsikring. Dette gjorde vi blant annet for å synliggjøre at vi ikke er et avdelingskontor for Gjensidige, men et lokalt selskap eid og styrt av kundene på Hadeland. Du som kunde vil derfor kunne motta kundeutbytte hvis det går bra for selskapet.

Din eierinnflytelse kan utøves ved å stemme frem de kundene du ønsker skal sitte i vår generalforsamling. Både styret og generalforsamlingen er valgt blant våre kunder. Vi er en aktiv skadeforebygger og samfunnsaktør. Gjennom Varigfondet og støtte til det lokale brannvesenet gir vi tilbake til lokalsamfunnet. Våre eiere, altså kundene er med på å gjøre dette mulig.

Vår strategi skiller seg fra de fleste andre aktører i markedet ved at vi ønsker å være tilstede og tett på kundene våre lokalt.

Venner Ikon

Vi er opptatt av

 • lokal tilstedeværelse
 • å yte god service
 • å ha god kunnskap om forsikring og om kunden
 • å drive god skadeforebygging
 • å bidra i vårt lokalsamfunn
 • å gjøre Hadeland til et tryggere sted å bo
Target Ikon

Våre kjerneverdier

Vi skal være:

 • Skadeforebyggere
 • Pålitelige
 • Hjelpsomme
 • Kunnskapsrike
 • 1855

  Norge er en 41 år gammel nasjon. Gran-Brandbu ­Brannkasse ­etableres.

 • 1858

  Jevnaker-Lunner Brannkasse etableres.

 • 1922

  Blir samarbeidspartner med Samtrygd.

 • 1969

  Jevnaker-Lunner Brannkasse og Gran-Brandbu Brannkasse fusjonerer.

 • 1974

  Samtrygd, fusjonerte med ­Livsfor­sikringsselskapet Gjensidige.

 • 1995

  Samarbeidsavtale med ­Sparebank NOR. Nytt navn blir Gjensidige NOR.

 • 2005

  Samarbeidet med DNB-NOR avsluttes.

 • 2007

  Gjensidige Bank ­gjenoppstår.

 • 2015

  Vi feirer 160-års jubileum.

 • 2018

  Vi skifter navn til Varig Hadeland Forsikring

Back To Top